Enter Title

         

                            תאריך : ______/______/_____
                                                   
טופס הזמנת טיול (כולל לינה)
 
שם בית הספר: ______________________         סמל מוסד: ______________________
שם איש הקשר: _______________________       מנהל בית הספר:__________________
טלפון בביה"ס : ______________________________ טלפון נייד: _______________________
כתובת מייל: ______________________________    פקס: ____________________________
 
שם איש הקשר ביום הטיול: ______________________
פרטי הטיול המבוקש:
כיתה ____________
כמות התלמידים: ______________     כמות האוטובוסים: ___________________
תאריך הטיול: _________________      מס' לילות: _____________________
שעת היציאה: __________________     שעת חזרה: ___________________
כלכלה: ארוחת בוקר  / בוקר+ערב /  פנסיון מלא / פנסיון מלא+ארוחה ארוזה (להקיף בעיגול)       
 
מסלול:
איזור הטיול ____________________________
אטרקציות מבוקשות: _________________________________________________________________________ .
מחירים  ( למילוי הסוכן )
              לינה___________________________         
              אטרקציה _______________________.
               אטרקציה ______________________.
               אטרקציה ______________________.
               ארוחות _______________________.
               אוטובוס _______________________.
               מאבטחים/ חובשים ______________                     סה"כ מחיר לכל הטיול: _____________________.
           
הערות ותנאים נוספים:
 • המחיר הוא למינימום 30 איש.
 • ביטול ההזמנה עד 8 שבועות מראש – לא יחויב.
 • ביטול ההזמנה מ-8 שבועות ועד 4 שבועות – יחויב ב-25% מדמי הלינה המוזמנת.
 • ביטול ההזמנה מ-4 שבועות ועד שבועיים – יחויב ה-50% מדמי הלינה המוזמנת.
 • ביטול ההזמנה בין 14 יום ל-3 ימים לפני מועד ביצוע ההזמנה – יחויב במלוא מחיר הלינה המוזמנת.
 • ביטול ההזמנה ביום הטיול או במקרה של אי הגעה – יחויב המזמין במלוא מחיר השירותים המוזמנים.                                                                                                                                                           בברכה   לובנה עפיפי 04-8870322   

התחייבות על פרטי ההזמנה וערבות לתשלום:              ________________________

                                                                             חתימת וחותמת המזמין:

                                       

                                                                                     תפקיד - ______________
                                                                                      טלפון - ______________

 


 


 

         

                            תאריך : ______/______/_____
                                                   
טופס הזמנת טיול (כולל לינה)
 
שם בית הספר: ______________________         סמל מוסד: ______________________
שם איש הקשר: _______________________       מנהל בית הספר:__________________
טלפון בביה"ס : ______________________________ טלפון נייד: _______________________
כתובת מייל: ______________________________    פקס: ____________________________
 
שם איש הקשר ביום הטיול: ______________________
פרטי הטיול המבוקש:
כיתה ____________
כמות התלמידים: ______________     כמות האוטובוסים: ___________________
תאריך הטיול: _________________      מס' לילות: _____________________
שעת היציאה: __________________     שעת חזרה: ___________________
כלכלה: ארוחת בוקר  / בוקר+ערב /  פנסיון מלא / פנסיון מלא+ארוחה ארוזה (להקיף בעיגול)       
 
מסלול:
איזור הטיול ____________________________
אטרקציות מבוקשות: _________________________________________________________________________ .
מחירים  ( למילוי הסוכן )
              לינה___________________________         
              אטרקציה _______________________.
               אטרקציה ______________________.
               אטרקציה ______________________.
               ארוחות _______________________.
               אוטובוס _______________________.
               מאבטחים/ חובשים ______________                     סה"כ מחיר לכל הטיול: _____________________.
           
הערות ותנאים נוספים:
 • המחיר הוא למינימום 30 איש.
 • ביטול ההזמנה עד 8 שבועות מראש – לא יחויב.
 • ביטול ההזמנה מ-8 שבועות ועד 4 שבועות – יחויב ב-25% מדמי הלינה המוזמנת.
 • ביטול ההזמנה מ-4 שבועות ועד שבועיים – יחויב ה-50% מדמי הלינה המוזמנת.
 • ביטול ההזמנה בין 14 יום ל-3 ימים לפני מועד ביצוע ההזמנה – יחויב במלוא מחיר הלינה המוזמנת.
 • ביטול ההזמנה ביום הטיול או במקרה של אי הגעה – יחויב המזמין במלוא מחיר השירותים המוזמנים.                                                                                                                                                           בברכה   לובנה עפיפי 04-8870322   

התחייבות על פרטי ההזמנה וערבות לתשלום:              ________________________

                                                                             חתימת וחותמת המזמין:

                                       

                                                                                     תפקיד - ______________
                                                                                      טלפון - ______________

 


 


 

הדפס