משלחות ספורט לחו"ל

יציאת משלחות היא חלק מתהליך חינוכי שבמסגרתו מתקיימת נסיעה לחו"ל כדי להעניק לחברי המשלחת ערך מוסף שאי אפשר לקבלו באופן אחר. במהלך השהייה בחו"ל המשלחת משמשת שגרירת מערכת החינוך הישראלית בכחלל ושגרירת מדינת ישראל בפרט.

לאור זאת הוגדר תהליך מוסדר שבמסגרתו מתקיימת פנייה למשרד החינוך הבאה להסדיר את מעמדה הרשמי של המשלחת אל מול המדינה ומשרד החינוך. במסגרת תהליך זה מתקיימת בחינה כפולה של הערך החינוכי/הערכי/הייצוגי של המשלחת וההיבטים הביטחוניים הכרוכים בנסיעה. הפן הערכי/החינוכי נבחן על ידי אנשי מקצוע מתחום החינוך והפדגוגיה , והפן הביטחוני נבחן על ידי גורמים ביטחוניים מקצועיים הן במשרד החינוך והן במשרד הביטחון.

לפרטים נוספים נא לפנות להוידאה, טל' 04-6560077

אבטחת משלחות רשמיות היוצאות לחו"ל באה מתוקף החלטת ממשלה שהתקבלה בעקבות רצח הספורטאים הישראלים באולימפיאדת מינכן בשנת 1972. בהחלטה עדכנית משנת 2007 הוכנסו שינויים אחדים הנוגעים בעיקר להגדרות , כגון הגדרתה של משלחת רשמית , וכן הגדרות של תחומי אחריות , נהלים , סדרי עבודה ועוד.

הנהלים וההנחיות הינם אמצעי ליצירת מכנה משותף בין כל הגורמים המשגרים משלחות לחו"ל,  האמונים על הטיפול הביטחוני ומתן אישורי היציאה על מנת להבטיח טיפול יעיל, אמין ואיכותי ובכך להבטיח את שלומם וביטחונם של חברי המשלחת בחו"ל.

הטיפול הביטחוני במשלחת הינו שלב שני לאחר קבלת אישור וחסות פדגוגית ממנהל המחוז, כמפורט בחוזר מנכ"ל משלחות.
על פי החלטת מנכ"ל משרד החינוך מחודש נובמבר 2009 לא יאושרו משלחות בזמן לימודים , מקרים חריגים יבחנו על ידי מנהל המחוז.

יציאת משלחות היא חלק מתהליך חינוכי שבמסגרתו מתקיימת נסיעה לחו"ל כדי להעניק לחברי המשלחת ערך מוסף שאי אפשר לקבלו באופן אחר. במהלך השהייה בחו"ל המשלחת משמשת שגרירת מערכת החינוך הישראלית בכחלל ושגרירת מדינת ישראל בפרט.

לאור זאת הוגדר תהליך מוסדר שבמסגרתו מתקיימת פנייה למשרד החינוך הבאה להסדיר את מעמדה הרשמי של המשלחת אל מול המדינה ומשרד החינוך. במסגרת תהליך זה מתקיימת בחינה כפולה של הערך החינוכי/הערכי/הייצוגי של המשלחת וההיבטים הביטחוניים הכרוכים בנסיעה. הפן הערכי/החינוכי נבחן על ידי אנשי מקצוע מתחום החינוך והפדגוגיה , והפן הביטחוני נבחן על ידי גורמים ביטחוניים מקצועיים הן במשרד החינוך והן במשרד הביטחון.

לפרטים נוספים נא לפנות להוידאה, טל' 04-6560077

אבטחת משלחות רשמיות היוצאות לחו"ל באה מתוקף החלטת ממשלה שהתקבלה בעקבות רצח הספורטאים הישראלים באולימפיאדת מינכן בשנת 1972. בהחלטה עדכנית משנת 2007 הוכנסו שינויים אחדים הנוגעים בעיקר להגדרות , כגון הגדרתה של משלחת רשמית , וכן הגדרות של תחומי אחריות , נהלים , סדרי עבודה ועוד.

הנהלים וההנחיות הינם אמצעי ליצירת מכנה משותף בין כל הגורמים המשגרים משלחות לחו"ל,  האמונים על הטיפול הביטחוני ומתן אישורי היציאה על מנת להבטיח טיפול יעיל, אמין ואיכותי ובכך להבטיח את שלומם וביטחונם של חברי המשלחת בחו"ל.

הטיפול הביטחוני במשלחת הינו שלב שני לאחר קבלת אישור וחסות פדגוגית ממנהל המחוז, כמפורט בחוזר מנכ"ל משלחות.
על פי החלטת מנכ"ל משרד החינוך מחודש נובמבר 2009 לא יאושרו משלחות בזמן לימודים , מקרים חריגים יבחנו על ידי מנהל המחוז.