פעילויות חדר מורים

פעילות לקביעת תוכנית עבודה שנתית "הדרך שלי"

  • דיאלוג מורה - תלמיד 

  • משחקים חינוכיים

 

סדנאות:

 


מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד בירושלים:
מוזיאון המדע מציע השתלמויות המאפשרות חוויה מדעית – תרבותית שונה ומיוחדת. ההשתלמויות מציעות מגוון רחב של דרכי הוראה והתנסויות אישיות, המסייעות בהדגמה ובהמחשה של תופעות מדעיות. ההשתלמויות מועברות על ידי אנשי הצוות החינוכי של מוזיאון המדע והן מיועדות למורים מכל תחומי ההוראה בבתיה"ס היסודיים והעל יסודיים: לצוותים מבתי הספר, למחנכים, למורי מדעים, לגננות ולפרחי הוראה.
מפגשים מיוחדים מיועדים לקורסי המורים במדעים וטכנולוגיה, במתמטיקה או לקבוצות מורים מיוחדות כמו רכזי מקצוע, מורי הלינוך המיוחד, מורים לאמנות ועוד. תכנית ההשתלמות נקבעת בעת ההזמנה על פי צרכי הקבוצה.
ניתן לקיים השתלמויות חד פעמיות או סדרות של מפגשים. 
 

פעילות לקביעת תוכנית עבודה שנתית "הדרך שלי"

  • דיאלוג מורה - תלמיד 

  • משחקים חינוכיים

 

סדנאות:

 


מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד בירושלים:
מוזיאון המדע מציע השתלמויות המאפשרות חוויה מדעית – תרבותית שונה ומיוחדת. ההשתלמויות מציעות מגוון רחב של דרכי הוראה והתנסויות אישיות, המסייעות בהדגמה ובהמחשה של תופעות מדעיות. ההשתלמויות מועברות על ידי אנשי הצוות החינוכי של מוזיאון המדע והן מיועדות למורים מכל תחומי ההוראה בבתיה"ס היסודיים והעל יסודיים: לצוותים מבתי הספר, למחנכים, למורי מדעים, לגננות ולפרחי הוראה.
מפגשים מיוחדים מיועדים לקורסי המורים במדעים וטכנולוגיה, במתמטיקה או לקבוצות מורים מיוחדות כמו רכזי מקצוע, מורי הלינוך המיוחד, מורים לאמנות ועוד. תכנית ההשתלמות נקבעת בעת ההזמנה על פי צרכי הקבוצה.
ניתן לקיים השתלמויות חד פעמיות או סדרות של מפגשים.